Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Wypis z Regulaminu Szkolnego

1.  Uczeń uczęszcza do szkoły regularnie i kieruje się rozkładem lekcji. Bierze udział w zajęciach obowiązkowych. Obowiązujące są również dla ucznia zajęcia pozalekcyjne, które wybierze za zgodą rodziców.

2.   Nauka w szkole rozpoczyna się o godzinie 7:55, uczeń zobowiązany jest przychodzić co najmniej 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.

3.   Uczeń przestrzega zasad Regulaminu Szkolnego, zasad bezpieczeńtwa, rozporządzeń dyrektora szkoły oraz poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.

4.   Uczeń nie może opuścić obiektu szkolnego przed ukończeniem zajęć w szkole bez pozwolenia nauczyciela. Uczeń może być zwolniony z lekcji wyłącznie na podstawie pisemnego zwolnienia rodziców  w dzienniczku ucznia lub na osobnej kartce.

5.   W przypadku nieobecności ucznia rodzice zobowiązani są  poinformować wychowawcę klasy o przyczynie absencji do 3 dni – ustnie lub telefonicznie.

6.   Nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwiają rodzice pisemnie w dzienniczku ucznia niezwłocznie po powrocie ucznia do szkoły.

7.   Uczeń jest zobowiązany do 3 dni uzupełnić zaległości w nauce spowodowane nieobecnością.

8.   Uczeń zobowiązany jest dotrzymywać zasad przyzwoitego zachowania się wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów.

9.   Uczeń ma obowiązek głośno i wyraźnie pozdrawiać wszystkie dorosłe osoby. Do dyrektorki szkoły zwraca się: "pani dyrektor", do nauczycielki - "pani nauczycielko".

10. Uczeń przynosi do szkoły podręczniki i pomoce szkolne według rozkładu lekcji i poleceń nauczyciela.

11. Uczeń dba o podręczniki, pomoce naukowe i mienie szkolne. Uczeń jest odpowiedzialny za czystość i porządek miejsca pracy.  

12. Podczas pobytu w szkole szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).

13. Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów niebezpiecznych lub zagrażających zdrowiu. 

14. Uczeń przestrzega zasad higieny osobistej . Przychodzi do szkoły  odpowiednio i czysto ubrany, bez przesady w uczesaniu i ubiorze.      

15. Uczeń dba o kulturę słowa wykluczając ze swojego języka pogardliwe komentarze, przezwiska i wulgaryzmy.

16. Przejawy szykany, agresji, poniżania i ograniczania wolności osobistej będą uważane za przekroczenie Regulaminu Szkolnego.